Zaloguj    

 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "LIDER HURT" Bogdan Maciąg spółka komandytowa w Starachowicach ul. Ostrowiecka 128.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Krawczyk iod@redil.com.pl tel. 412731963.
3) Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- spełnienia obowiązku prawnego związanego z wystawianiem dokumentów handlowych na podstawie Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwa, w tym urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki, operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, serwisowych, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, firmy windykacyjne, inni dostawcy usług, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty sporządzenia dokumentów handlowych bądź zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku braku zawarcia umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie danych, których podstawię stanowi umowa jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, których podanie jest wymagane przepisami prawa jest niezbędne w celu zrealizowania obowiązku ustawowego. Nie podanie w/w danych będzie równoznaczne z  brakiem możliwości realizacji celu ustawowego oraz zawarcia i realizacji umowy.
 

 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "LIDER HURT" Bogdan Maciąg spółka komandytowa w Starachowicach ul. Ostrowiecka 128.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Krawczyk iod@redil.com.pl tel. 412731963.
3) Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
- spełnienia obowiązku prawnego związanego z wystawianiem dokumentów handlowych na podstawie Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione organy państwa, w tym urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki, operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, serwisowych, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, firmy windykacyjne, inni dostawcy usług, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty sporządzenia dokumentów handlowych bądź zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku braku zawarcia umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie danych, których podstawię stanowi umowa jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, których podanie jest wymagane przepisami prawa jest niezbędne w celu zrealizowania obowiązku ustawowego. Nie podanie w/w danych będzie równoznaczne z  brakiem możliwości realizacji celu ustawowego oraz zawarcia i realizacji umowy.