Zarejestruj    Zaloguj    

POLITYKA PRYWATNOŚCI Hurtowni Elektronicznej „Lider” określa zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu zamówień internetowych.

 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Elektroniczna „Lider” Bogdan Maciąg Sp. j. w Starachowicach ul. Powstania Styczniowego 4.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Jasztal  redil@redil.com.pl, tel. 412731963.
3) Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wystawiania dokumentów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Pracownicy firmy Hurtownia Elektroniczna „Lider” Bogdan Maciąg Sp. j. w Starachowicach ul. Powstania Styczniowego 4 oraz Kurierzy. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu. Administrator może przekazać dane firmie windykacyjnej celem działań celowych art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty sporządzenia dokumentów handlowych bądź zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku braku zawarcia umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wystawienia dokumentów handlowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy badź przedstawienia oferty handlowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI Hurtowni Elektronicznej „Lider” określa zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników systemu zamówień internetowych.

 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Elektroniczna „Lider” Bogdan Maciąg Sp. j. w Starachowicach ul. Powstania Styczniowego 4.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Przemysław Jasztal  redil@redil.com.pl, tel. 412731963.
3) Pani/Pana dane osobowe osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wystawiania dokumentów handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Pracownicy firmy Hurtownia Elektroniczna „Lider” Bogdan Maciąg Sp. j. w Starachowicach ul. Powstania Styczniowego 4 oraz Kurierzy. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu. Administrator może przekazać dane firmie windykacyjnej celem działań celowych art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat od daty sporządzenia dokumentów handlowych bądź zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku braku zawarcia umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych a także otrzymania kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wystawienia dokumentów handlowych a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia umowy badź przedstawienia oferty handlowej.