Zaloguj    

Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej i obowiązującym przepisom prawa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad.

REGULAMIN DZIAŁU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH "LIDER HURT”
1. Właścicielem witryny internetowej http://www.lider.starachowice.pl/ jest "LIDER HURT" Bogdan Maciąg spółka komandytowa z siedzibą w Starachowicach, kod 27-200 przy ul.Ostrowiecka 128, NIP: 664-21-30-842
2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma "LIDER HURT". Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerami telefonów (041) 41-273-19-63 w. 20, nr fax (041) 273-19-63 w. 26.
3. Firma "LIDER HURT" umożliwia poprzez dział zamówień internetowych dokonywanie zakupów tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie jest prowadzona sprzedaż dla osób prywatnych.
4. Warunkiem składania zamówień na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po rejestracji firma „LIDER HURT” autoryzuje kontrahenta i po tym umożliwia dostęp. W przypadku nowego zarejestrowanego kontrahenta do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pracownik działu handlowego skontaktuje się z Zamawiającym drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów transakcji.
5. Poprzez zarejestrowanie się do działu zamówień internetowych Klient wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
6. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy "LIDER HURT" i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności, zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do realizacji zamówienia.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z działem handlowym (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz prawidłowe przesłanie go do systemu elektronicznego.
10. Dokładamy wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie internetowej pokrywała się z ilościami faktycznymi w naszym magazynie, jednak ze względu na równoległą sprzedaż innymi kanałami aktualizacja stanów może odbiegać od faktycznych ilości.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo do zmiany złożonego zamówienia internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie do godziny 13.00 w dniu wysyłki.
13. W przypadku firm stale współpracujących ze "LIDER HURT" istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej umowy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy "LIDER HURT" (sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie kupujący zapłaci sprzedawcy karne odsetki umowne.
14. Wszystkie produkty znajdujące się w witrynie internetowej są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta/importera.
15. Firma "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej bez podania przyczyny.
16. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez "LIDER HURT" faktura, którą Zamawiający otrzymuje wraz z produktem.
17. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy "LIDER HURT" wraz z opisem usterki i z dołączonym dowodem zakupu, produkt nie zniszczony i w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym.
18. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej rozpatrzeniu klienta wynosi 14 dni lub 21 dni roboczych w sytuacji sprowadzania części przez serwis. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane konto klienta.
19. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem), nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.
20. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki które do Państwa dochodzą z naszej firmy powinny być sprawdzane w obecności kuriera. Jakiekolwiek niezgodności w towarze muszą zostać spisane na protokóle niezgodności wraz z kurierem w dniu dostawy towaru. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
21. Zamówienia wieloasortymentowe o dużych ilościach realizowane są w formie przesyłki, zgodnie z uwagami na liście przewozowym. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia przesyłki w takiej formie zapakowania. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską w innej formie (paczki rozdarte lub otwarte) Zamawiający zobowiązany jest zamieszczenie informacji w liście przewozowym. W przypadku zauważonych braków ilościowych zamówionych towarów Zamawiający zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
22.  Zamówione towary są dostarczane do zamawiającego transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. Szacowany czas dostawy wynosi 2 dni robocze od chwili wysyłki przesyłki, najczęściej jest to jednak kolejny dzień roboczy.
23. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub w witrynie internetowej czy niedostarczenia produktu.
24. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.lider.starachowice.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto. Koszt transportu, w zależności od ilości zamówionego towaru pokrywa firma "LIDER HURT" lub doliczany jest oddzielnie. Dopłata za transport wystąpi w przypadku zamówień poniżej „Minimum logistycznego” które szacunkowo ustala się na 800 zł netto. Dopłata tansportowa jest ustalona na poziomie 12,20 netto i będzie dodawana do Faktury.
25. Firma "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.lider.starachowice.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
26. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu oraz błędy w załączonej w witrynie internetowej dotyczące parametrów technicznych. Zastrzegamy możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu. Artykuły/towary oraz opakowania przedstawione na zdjęciach w sklepie internetowym „LIDER HURT” mogą się nieznacznie różnić się w rzeczywistości. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od Zamawiającego wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
27. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomi zamawiającego.
28. Wydanie towaru następować będzie w magazynie Sprzedającego w sytuacji, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem lub w magazynie Kupującego w sytuacji, gdy to Sprzedający dostarcza towar.
29. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie zamówienia na stronie www.lider.starachowice.pl
30. Firma „LIDER HURT” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jest z postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
31. Opinie i pytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@lider.starachowice.pl
32. Zarejestrowanie i złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.lider.starachowice.pl jest akceptacją upoważnienia do wystawiania faktur vat bez podpisywania przez odbiorcę.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

PROTOKÓŁ SERWIS - do pobrania

 

Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej i obowiązującym przepisom prawa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad.

REGULAMIN DZIAŁU ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH "LIDER HURT”
1. Właścicielem witryny internetowej http://www.lider.starachowice.pl/ jest "LIDER HURT" Bogdan Maciąg spółka komandytowa z siedzibą w Starachowicach, kod 27-200 przy ul.Ostrowiecka 128, NIP: 664-21-30-842
2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma "LIDER HURT". Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerami telefonów (041) 41-273-19-63 w. 20, nr fax (041) 273-19-63 w. 26.
3. Firma "LIDER HURT" umożliwia poprzez dział zamówień internetowych dokonywanie zakupów tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie jest prowadzona sprzedaż dla osób prywatnych.
4. Warunkiem składania zamówień na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po rejestracji firma „LIDER HURT” autoryzuje kontrahenta i po tym umożliwia dostęp. W przypadku nowego zarejestrowanego kontrahenta do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pracownik działu handlowego skontaktuje się z Zamawiającym drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów transakcji.
5. Poprzez zarejestrowanie się do działu zamówień internetowych Klient wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
6. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy "LIDER HURT" i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności, zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do realizacji zamówienia.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z działem handlowym (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz prawidłowe przesłanie go do systemu elektronicznego.
10. Dokładamy wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie internetowej pokrywała się z ilościami faktycznymi w naszym magazynie, jednak ze względu na równoległą sprzedaż innymi kanałami aktualizacja stanów może odbiegać od faktycznych ilości.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo do zmiany złożonego zamówienia internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie do godziny 13.00 w dniu wysyłki.
13. W przypadku firm stale współpracujących ze "LIDER HURT" istnieje możliwość zapłaty z odroczonym terminem płatności przyznanym na podstawie podpisanej umowy. Do momentu całkowitej zapłaty towar pozostaje własnością firmy "LIDER HURT" (sprzedawcy). W przypadku zwłoki w zapłacie kupujący zapłaci sprzedawcy karne odsetki umowne.
14. Wszystkie produkty znajdujące się w witrynie internetowej są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta/importera.
15. Firma "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej bez podania przyczyny.
16. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez "LIDER HURT" faktura, którą Zamawiający otrzymuje wraz z produktem.
17. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy "LIDER HURT" wraz z opisem usterki i z dołączonym dowodem zakupu, produkt nie zniszczony i w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym.
18. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej rozpatrzeniu klienta wynosi 14 dni lub 21 dni roboczych w sytuacji sprowadzania części przez serwis. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane konto klienta.
19. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem lub faksem), nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.
20. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wszystkie przesyłki które do Państwa dochodzą z naszej firmy powinny być sprawdzane w obecności kuriera. Jakiekolwiek niezgodności w towarze muszą zostać spisane na protokóle niezgodności wraz z kurierem w dniu dostawy towaru. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
21. Zamówienia wieloasortymentowe o dużych ilościach realizowane są w formie przesyłki, zgodnie z uwagami na liście przewozowym. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia przesyłki w takiej formie zapakowania. W przypadku dostarczenia przez firmę kurierską w innej formie (paczki rozdarte lub otwarte) Zamawiający zobowiązany jest zamieszczenie informacji w liście przewozowym. W przypadku zauważonych braków ilościowych zamówionych towarów Zamawiający zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.
22.  Zamówione towary są dostarczane do zamawiającego transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. Szacowany czas dostawy wynosi 2 dni robocze od chwili wysyłki przesyłki, najczęściej jest to jednak kolejny dzień roboczy.
23. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub w witrynie internetowej czy niedostarczenia produktu.
24. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.lider.starachowice.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto. Koszt transportu, w zależności od ilości zamówionego towaru pokrywa firma "LIDER HURT" lub doliczany jest oddzielnie. Dopłata za transport wystąpi w przypadku zamówień poniżej „Minimum logistycznego” które szacunkowo ustala się na 800 zł netto. Dopłata tansportowa jest ustalona na poziomie 12,20 netto i będzie dodawana do Faktury.
25. Firma "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.lider.starachowice.pl bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
26. Firma "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie druku katalogu oraz błędy w załączonej w witrynie internetowej dotyczące parametrów technicznych. Zastrzegamy możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu. Artykuły/towary oraz opakowania przedstawione na zdjęciach w sklepie internetowym „LIDER HURT” mogą się nieznacznie różnić się w rzeczywistości. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od Zamawiającego wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
27. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomi zamawiającego.
28. Wydanie towaru następować będzie w magazynie Sprzedającego w sytuacji, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem lub w magazynie Kupującego w sytuacji, gdy to Sprzedający dostarcza towar.
29. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie zamówienia na stronie www.lider.starachowice.pl
30. Firma „LIDER HURT” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jest z postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
31. Opinie i pytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@lider.starachowice.pl
32. Zarejestrowanie i złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.lider.starachowice.pl jest akceptacją upoważnienia do wystawiania faktur vat bez podpisywania przez odbiorcę.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

PROTOKÓŁ SERWIS - do pobrania